ลูกกะพ้อก้นตื้น/HDPE/NYLON/PU

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ลูกกะพ้อก้นตื้น/HDPE/NYLON/PU, จำหน่ายกระพ้อลำเลียง, โฟร์บี เอเชีย แปซิฟิก บจก.

 

กระพ้อลำเลียง สามารถแบ่งประเภทได้ตาม “ ระยะห่างระหว่างลูกกระพ้อ “ และ “ ลักษณะของการจ่ายวัสดุ “ นั้น สามารถแบ่งประเภทหลักๆ ได้ 3 ประเภท คือ

1. กระพ้อลำเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) กระพ้อลำเลียงแบบนี้ จะติดลูกกระพ้อบนสายพานหรือโซ่ห่างกันเป็นช่วงๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลูกกระพ้อกระทบกระทั่งกันขณะลูกกระพ้อรับหรือจ่ายวัสดุ กระพ้อลำเลียงแบบนี้ส่วนมากจะทำงานในแนวดิ่ง และวัสดุที่ลำเลียงจะเป็นประเภทเม็ดเล็กๆ หรือวัสดุก้อนใหญ่ ไม่เกิน 50 มม. หรือ 2 นิ้วปะปนในสัดส่วนที่น้อย ( <10%) มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเมล็ดน้อย แห้ง ค่อนข้างไหลง่ายๆ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียว ถ่านหิน ทราย น้ำตาล เกลือ สารเคมี หรือชนิดเป็นผงเช่น ผงปูนซีเมนต์ ผงยิปซั่ม เหตุที่วัสดุลำเลียงต้องมีขนาดเล็ก (ไม่เกิน 50 มม. หรือ 2 นิ้ว) ก็เพื่อไม่ให้ลูกกระพ้อเสียหายง่ายเกินไปขณะที่ขุด/ตักวัสดุ ซึ่งความเร็วที่ใช้กับกระพ้อลำเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) จะเร็วกว่าแบบอื่นๆ (ที่ต้องเร็วก็เพราะต้องการมีแรงเหวี่ยงวัสดุออกให้หมด) อยู่ในช่วง 70-125 M/Min

 

2. กระพ้อลำเลียงจ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง (Continuous Discharge Elevator) จะติดลูกกระพ้อบนสายพานหรือโซ่ โดยลูกกระพ้อ จะติดกันต่อเนื่องไม่ให้มีช่องว่าง กระพ้อลำเลียงแบบนี้ส่วนมากจะทำงานในแนวดิ่ง ใช้ลำเลียงวัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มม.ได้ อัตราวิ่งจะช้ากว่าแบบแรก วัสดุจะถูกป้อนเข้าสู่ลูกกระพ้อโดยตรงอย่างสม่ำเสมอ วัสดุที่เหมาะสมกับการลำเลียงจะเป็นประเภทเม็ดเล็กๆ ถึงขนาดกลาง มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้อย แห้ง ค่อนข้างไหลง่ายๆ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียว หรือ ถ่านหิน ทรายน้ำตาล เกลือ สารเคมีชนิดเป็นผง เช่น ผงปูนซีเมนต์ ผงยิปซั่ม ความเร็วในการขนถ่ายจะน้อยมาก วัสดุจะถูกลำเลียงไปยังส่วนหัวที่เป็นตำแหน่งจ่าย โดยวัสดุจะไหลผ่านผนัง (ทำหน้าที่คล้ายเป็น Moving Chute ในตัว) ด้านบนของลูกกระพ้อตัวก่อนหน้าที่เพิ่งจ่ายวัสดุออกไปจนหมด แล้วไหลไปยัง Fixed Chute ที่รับวัสดุอีกทอดหนึ่ง ซึ่งความเร็วที่ใช้กับกระพ้อลำเลียงแบบจ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง (Continuous Discharge Elevator) จะช้า อยู่ในช่วง 30-50 M/Min

 

3. กระพ้อลำเลียงจ่ายวัสดุแบบ Positive กระพ้อลำเลียงประเภทนี้ เหมือนกับกระพ้อลำเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) เช่นลูกกระพ้อจะขุด/ตัก (Dig/Scoop) วัสดุที่อยู่ด้านล่างจะถูกลำเลียงไปยังส่วนหัวที่เป็นตำแหน่งจ่าย แต่จะแตกต่างกันอยู่ 2 จุดคือ 

     1. ลูกกระพ้อจะติดห่างกันเป็นช่วงๆ (Regular Pitch) บนโซ่ 2 เส้น 

     2. มีล้อกดใต้ Head Pulley เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อลูกกระพ้อจะคว่ำเมื่อเคลื่อนที่ผ่าน Head Pulley สามารถจ่ายวัสดุออกได้อย่างหมดจด (ซึ่งไม่ได้จ่ายวัสดุแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง) วัสดุที่ลำเลียงจะเป็นประเภทเม็ดเล็กๆ (ไม่เกิน 50 มม. หรือ 2 นิ้ว) มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้อย แห้ง ไหลง่ายๆ น้ำหนักเบา หรือนิ่ม ความเร็วที่ใช้กับกระพ้อลำเลียงแบบจ่ายวัสดุแบบ Positive ประมาณ 36 M/Min