ลูกกะพ้อเหล็กปั๊ม/ลูกกะพ้อสเตนเลสปั๊ม

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

 

New Sizes
SPS Elevator Bucket

The new range of deep Super Starco™ elevator buckets is the result of intensive research to achieve the maximum individual bucket capacity, while still maintaining the perfect fill and discharge characteristics of the original standard Starco™ elevator bucket over a wide speed range..


Product Features: 
  • Provides greater capacity with fewer elevator buckets than the original Starco™ elevator bucket system
  • Provides perfect fill & discharge for a wide range of products
  • Operates effectively over a wide speed range
  • Pressed seamless steel, no welds or joints
  • Available in a large number of sizes - now up to 630-215 (NEW)

        ลูกกระพ้อเหล็ก (Steel Bucket) และลูกกระพ้อสแตนเลส (Stainless Bucket) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญชิ้นหนึ่งในระบบสายพานลำเลียงแบบต้นกระพ้อ เนื่องจากลูกกระพ้อนั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการขุดหรือตัก วัตถุที่ต้องการลำเลียงและทำหน้าที่เป็นตัวกลางลำเลียงวัตถุไปยังจุดหมายที่ต้องการ ดังนั้นการเลือกชนิดของลูกกระพ้อให้เหมาะสมกับวัตถุที่ลำเลียงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของลูกกระพ้อและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า โดยทั่วไปลูกกระพ้อจะทำขึ้นจากวัสดุ 3 ประเภท
     1). พลาสติก (Plastic)
     2). เหล็ก (Steel)
     3). สแตนเลส (Stainless)