โฟร์บี เอเชีย แปซิฟิก บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

อุปกรณ์ตรวจจับความเร็วรอบต้นกะพ้อ และ คอนเวเยอร์