โฟร์บี เอเชีย แปซิฟิก บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

อุปกรณ์ตรวจวัดระดับวัตถุดิบในปล่องกะพ้อ, ไซโล, คอนเวเยอร์ หรือถังเก็บวัตถุดิบ