ผลิตภัณฑ์ ( 1 )   อุปกรณ์ตรวจจับความเร็วรอบต้นกะพ้อ